ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γωνία Διγενή Ακρίτα 55 &
Ολυμπίας 1, 1070 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22896000, Φαξ: 22896001
Email: info@primeinsurance.eu
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ 
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 23, Γραφείο 201 
2ος Οροφος, 1070, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22896350, Φαξ: 22345019
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 23, Γραφ. 401 
4ος Όροφος, 1070 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22896500, Φαξ: 22431777
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ 
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 23, Γραφείο 301 
3ος Όροφος, 1070 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22896400, Φαξ: 22345035
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΘΑΚΗ 
Λεωφ. Λαρνακος 39-41, 1046 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22896460, Φαξ: 22896461 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ