ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ

Τα τρία πρώτα Υποκαταστήματα και οι δέκα πρώτοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
 
             
 
Οι συνεργάτες της Prime αποτελούν το κλειδί μιας επιτυχημένης παρουσίας και συνεχούς ανάπτυξης στον ασφαλιστικό χώρο. Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση, ο άψογος επαγγελματισμός σε συνδυασμό με τα κίνητρα που παρέχει η εταιρεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία και επαγγελματική καταξίωση. Οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν τη δική τους κουλτούρα με κοινά οράματα και στόχους. Είναι μια ευέλικτη και διαρκώς εξελισσόμενη ομάδα που εργάζεται συστηματικά οδηγώντας την Prime στην κορυφή.

 

                    PDF
              ΑΦΙΣΑ - ΟΙ
      ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ 2016
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.