ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το εισόδημα από την εργασία, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Η Ασφάλεια Εισοδήματος είναι ένα ωφέλημα ειδικά σχεδιασμένο για τη διασφάλιση μέχρι και 70% του εισοδήματος του ασφαλιζομένου, λόγω απουσίας από την εργασία μέχρι και 24 μήνες, που μπορεί να προέλθει είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα.