Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ - ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ MEDIΣΥΝ
Ένα προϊόν για το οποίο η Prime νοιώθει ιδιαίτερα περήφανη.  
Πρόκειται για την σύλληψη και δημιουργία ενός πρωτοποριακού ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, που καλύπτει από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι την αποθεραπεία.   Ανταποκρίνονται σε όλα τα στρώματα της σύγχρονης κοινωνίας και παράλληλα προσφέρει σε κάθε πελάτη, τη δυνατότητα εξασφάλισης και Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, από κορυφαία Ιατρικά Κέντρα του κόσμου.
Στην Prime γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από όλα τα ανθρώπινα αγαθά, το πιο σημαντικό είναι η υγεία μας. Ως πρωτοπόρος στον τομέα της υγείας σχεδίασαμε το σχέδιο Mediσυν το οποίο προσφέρεται είτε σαν αυτόνομο συμβόλαιο υγείας είτε σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε ασφάλεια ζωής. Το σχέδιο Mediσυν προσφέρει είτε μόνο εντός νοσοκομείου κάλυψη είτε συνδυασμό εντός νοσοκομείου και εξωνοσοκομειακή κάλυψη μαζί. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες ιατρικές καλύψεις με προσιτά ασφάλιστρα και δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται ο ασφαλιζόμενος ότι σε περίπτωση προβλήματος υγείας θα έχει την ευκαιρία να νοσηλευτεί στα καλύτερα νοσηλευτήρια του κόσμου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση το μέλλον τόσο το δικό του, όσο και της οικογένειας του. Σε όλα τα πακέτα του Mediσυν προσφέρεται η δωρεάν η «Γραμμή Υγείας» της Prime όπου με ένα τηλεφώνημα οποιαδήποτε ώρα, παρέχονται στον ασφαλιζόμενο, ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση και ενημέρωση από έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. 
 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDIFIRST
Το Medifirst είναι ένα ωφέλημα ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων για θεραπεία τόσο εσάς, του ασφαλιζομένου, όσο και των τυχόν εξαρτωμένων σας, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Προσφέρεται σε συνδυασμό με την Κάρτα Νοσηλείας (Medisyn) της Prime.