Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
 


"για τον πελάτη, τον ασφαλιστή, τον υπάλληλο"
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
"να προσφέρουμε προϊόντα που αδιαμφισβήτητα θα προσφέρουν ποιότητα ζωής και ασφάλεια”
 
ΟΡΑΜΑ 
"να δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών και συνεργατών μας"
 
ΑΞΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ


ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ
PRIME
ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ