ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 
Η παραγωγικότητα φέρνει κέρδη!  Κέρδη από Ομαδική Ασφάλιση:
 
Ευχαριστημένος εργαζόμενος = παραγωγικός εργαζόμενος = εργασιακή ειρήνη = επιτυχημένη πορεία Επιχείρησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι ο σημαντικότερος άξονας της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του. 
Είναι η κινητήρια δύναμη στην παραγωγική διαδικασία και για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η προστασία του. 

Οι σύγχρονες εταιρείες σήμερα επενδύουν μεγάλα κεφάλαια στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να το αναβαθμίσουν σε τέτοιο βαθμό που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες, να συμβαδίζει με τις γοργές αλλαγές στα σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα αλλά και για να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα και να συμβάλει τα μέγιστα στους στρατηγικούς στόχους.
 
Πόσες όμως πραγματικά φροντίζουν για την διασφάλιση και πρόνοια των ανθρώπων τους;
Πόσες προσφέρουν ένα σωστό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας εντός και εκτός του χώρου εργασίας, ταμείο προνοίας, κλπ ;

Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για τον επιχειρηματία και τον εργαζόμενο είναι η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, η οποία παρέχει πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα. 
Η προσφορά ενός τέτοιου μη χρηματικού ωφελήματος, προσφέρει επιπρόσθετη αξία τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο, επειδή:

      • Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων, αυξάνει την εμπιστοσύνη και πίστη των εργαζομένων προς την εταιρεία, βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και δημιουργεί κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας,
      • Κτίζει ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο για την εταιρεία, αφού προσφέρει στους ανθρώπους της, τις παροχές εκείνες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τόσο ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς του σήμερα και του αύριο,
       • Προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών με το οποίο επιτυγχάνεται η συγκράτηση αλλά και η προσέλκυση πρόσθετου και αξιόλογου εργατικού δυναμικού,
       • Παρέχει την δυνατότητα τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη να ασφαλίσουν τις οικογένειές τους με χαμηλό κόστος.
 
Η Prime, προνοώντας πάντα για την ευημερία των ανθρώπων και τους σύγχρονους προβληματισμούς τους, έχει εκπονήσει νέα εξειδικευμένα και ευέλικτα προγράμματα παροχών Υγείας και Προστασίας, σχεδιασμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της, τα οποία παρέχουν σωστή και ολοκληρωμένη ομαδική ασφαλιστική κάλυψη, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες παροχές:
 
Α. Ασφάλεια Ζωής (Απλή ή Συνταξιοδοτικό)
 
Β. Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή/και Ατύχημα
 
Γ. Ασφάλεια Ατυχημάτων και Ανικανότητας
      • Θάνατος από Ατύχημα
      • Θάνατος από ατύχημα και Διαρκής Ολική ή Μερική Ανικανότητα
      • Θάνατος από ατύχημα και Διαρκής Ολική Ανικανότητα
      • Διαρκής Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 
Δ. Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών (Καρκίνος, Κώμα, Εγχείρηση Στεφανιαίας Αρτηρίας (Bypass), Καρδιακή Προσβολή (Έμφραγμα του Μυοκαρδίου), Νεφρική Ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό, Εγχείρηση Αορτής, Τύφλωση, Μεταμόσχευση βασικού οργάνου (π.χ. καρδιά, πνεύμονας, συκώτι, πάγκρεας, έντερο, νεφρός ή μυελός των οστών), Κατά πλάκα σκλήρυνση, Παράλυση).
 
Ε. Αποζημιωτικές καλύψεις για Εισόδημα από Ασθένεια ή/και Ατύχημα
      • Ασφάλεια Εισοδήματος
      • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
 
ΣΤ. Ασφάλεια Υγείας
      • Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα
      • Νοσοκομειακό Επίδομα
      • Νοσοκομειακή Περίθαλψη MEDIσυν
      • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη MEDIfirst
 
Τα Ομαδικά Σχέδια Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε ομάδας και οργανισμού.
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIσυν
Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας για θεραπεία του ασφαλιζομένου και των τυχόν εξαρτωμένων, εντός νοσοκομείου ή κλινικής στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, εξ’ αιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
 
      • Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωρισμένων Εξόδων: €250,000 - €2,000,000
      • Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωρισμένων Εξόδων για Αμερική/Καναδά: €30,000 - €100,000
      • Ημερήσια Νοσηλεία για δωμάτιο και τροφή:
            - Κατηγορία Δωματίου στην Κύπρο: Μονόκλινο

            - Κατηγορία Δωματίου στο Εξωτερικό: Δίκλινο
      • Ημερήσια Νοσηλεία επείγοντος περιστατικού (χωρίς διανυκτέρευση): €500
      • Ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκομείου (μία ημερησίως)
      • Διαγνωστικές Εξετάσεις εντός Νοσοκομείου
      • Επίδομα Τοκετού
            - Φυσιολογικός: 
€700 - 1,000
            - Καισαρική Τομή: €1,150 - €2,000
      • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Νοσηλεία (Κύπρο και Εξωτερικό)
      • Προ-Εγχειρητικές Διαγνωστικές Εξετάσεις
      • Μετεγχειρητικά έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις μόνο: €200
      • Μεταφορά με ασθενοφόρο μέχρι: €430 - €500
      • Παρμονή γονέα (Κύπρο και Εξωτερικό μέχρι 18 ετών)
      • Ημερήσιο Επίδομα Δωρεάν Περίθαλψης (μέχρι και 60 μέρες): €77 - €150 το βράδυ
      • Πρώτη Περίθαλψη Ατυχήματος σε Νοσοκομείο (first aid)
      • Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
      • Γραμμή Υγείας
          
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIfirst
Καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα για θεραπεία του ασφαλιζομένου
και των τυχόν εξαρτωμένων, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, εξ’ αιτίας ασθένειας ή ατυχήματος:
 
      • Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωρισμένων Εξόδων: €1,000 - €3,500
      • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο μοσό για κάθε ιατρική επίσκεψη στην Κύπρο
        ή στο εξωτερικό: 
€50
      • Φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού
      • Διαγνωστικές Εξετάσεις (όπως ακτινογραφίες, αναλύσεις κλτ) κατόπιν παραπεμπτικού
        ιατρού και εφ'όσον υπάρχει διάγνωση ιατρού για παθολογική αιτία σε Συμβεβλημένα Κέντρα
      • Φυσιοθεραπεία που λαμβάνεται από εξωτερικό ασθενή με ανώτατο όριο 12 συνεδρίες
        σε Συμβεβλημένα Κέντρα
      • Εναλλακτική Ιατρική με ανώτατο όριο: €350
          - Ομοιοπαθητική
          - Βελονισμός
          - Οστεοπαθολογία
      • Χρόνιες Παθήσεις (που δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης): μέχρι €500
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Prime 
      • Ανθρώπινη προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασφαλιζόμενο,
      • Παρουσίαση προγράμματος στο προσωπικό της επιχείρησης
      • Εκπαίδευση υπευθύνου της εταιρίας ως προς τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου
      • Ταχύτητα διεκπεραίωσης αποζημιώσεων
      • Αποστολή statement με ανάλυση αποζημιώσεων
      • Κατάσταση ασφαλιζομένων με ανάλυση κόστους
      • Τήρηση ιστορικότητας στοιχείων των ασφαλισμένων
      • Παροχή πλήρους σειράς εντύπων για τη διαχείριση της ασφαλιζόμενης ομάδας