ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 
Ασφάλιση Ταξιδιού Η ασφάλιση ταξιδιού άρχισε να διαδίδεται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και προσφέρεται σε άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για αναψυχή ή για επαγγελματικούς σκοπούς. Το συμβόλαιο, μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό και καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για διάφορους κινδύνους που συντρέχουν από ένα ταξίδι.
 
Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων Η ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων προσφέρει ωφελήματα για θάνατο, μόνιμη ανικανότητα και ιατρικά έξοδα που προκαλούνται από τυχαίο τραυματισμό ή ακόμη και ασθένεια.
 
Ασφάλειες Πυρός Το συμβόλαιο πυρός προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη εναντίων των κινδύνων απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς στην ασφαλισμένη περιουσία.
 
Ασφάλειες σκαφών Αναψυχής Η ασφάλεια σκαφών αναψυχής καλύπτει απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος καθώς και ζημιές σε τρίτους που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή όταν το σκάφος είναι προσαραγμένο.
 
Ασφάλειες Μεταφορών Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές ή απώλειες που μπορούν να συμβούν κατα την μεταφορά εμπορευμάτων. Αφορά δηλαδή απώλειες που έχουν σχέση με ένα θαλάσσιο, ή χερσαίο ή και αεροπορικό ταξίδι.
 
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και / ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.
 
Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 
Ασφάλιση Αλλοδαπών