ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ PRIME INSURANCE
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: 15/01/2019
TAMEIO
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
2018
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
 PRIMESAFETY
2,811 2,678 0,32% 0,00% 0,00%
 PRIMEDISCIPLINED
3,094 2,946 -2.96% 0,83% 0,83%
 PRIMEBALANCED
4,275 4,071 -3,60% 1,50% 1,50%
 PRIMEAGGRESSIVE 2,320 2,210 -6,01% 3,24% 3,24%

      
    Γενικές Πληροφορίες
      για όλα τα ταμεία
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.