ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ PRIME INSURANCE
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: 15/03/2019
TAMEIO
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
2018
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
 PRIMESAFETY
2,811 2,678 0,22% 0,00% 0,00%
 PRIMEDISCIPLINED
3,150 3,000 -0.41% 2,66% 0,16%
 PRIMEBALANCED
4,415 4,205 1,45% 4,83% 0,49%
 PRIMEAGGRESSIVE 2,477 2,360 2,92% 10,24% 0,49%

      
    Γενικές Πληροφορίες
      για όλα τα ταμεία
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.