Καριέρα
 
Στη Prime Insurance έχετε την ευκαιρία να εργοδοτηθείτε σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.  Η ασφαλιστική βιομηχανία παραδοσιακά αποτελείται από αναλογιστές, αξιολογητές αποδοχής κινδύνων και χειριστές αποζημιώσεων. Ωστόσο, στην Εταιρεία απασχολούνται επίσης δικηγόροι, μηχανολόγοι μηχανικοί, λογιστές, απόφοιτοι μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεις, πληροφορικής, καθώς και ανθρώπινων πόρων.
 
Έχουμε μια συσσωρευμένη και μακρά γνώση και εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο σε μια προσπάθεια εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μπορεί να έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία στη Prime Insurance, έτσι ώστε να σχεδιάσετε μια πορεία της σταδιοδρομίας σας σε πολλούς κλάδους για μια γόνιμη και ενδιαφέρουσα καριέρα!
 
Εργασία στην Prime Insurance
Τα κεντρικά μας γραφεία στη Λευκωσία προσφέρουν ένα ζωντανό, επιχειρηματικό περιβάλλον που παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες για τους ανθρώπους να αναπτυχθούν. Η Prime Insurance είναι μια μικρομεσαία εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν με διάφορα διατμηματικά έργα και εργασίες από την πρώτη τους ημέρα στην Εταιρεία και έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών του ασφαλιστικού κλάδου.


Οι εργαζόμενοί μας υποστηρίζουν το Δίκτυο Πωλήσεων καθώς επίσης και τους Γενικούς Αντιπροσώπους που προωθούν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων Κλάδου Ζωής και Γενικού Κλάδου.
 
Οι άνθρωποί μας εργάζονται επίσης ως πολύτιμα μέλη της ομάδας σε διάφορα έργα της Εταιρείας και έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορους τομείς εκτός της ειδικότητας τους.
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία προωθεί ένα  ισχυρό οικογενειακό πνεύμα με τακτικές κοινωνικές εκδηλώσεις που συμβάλουν στην ενδυνάμωση ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων και κουλτούρας.
 
Τι ψάχνουμε
Στην Prime, προσλαμβάνουμε ανθρώπους με διαφορετικά ακαδημαϊκά προσόντα και εργασιακές εμπειρίες. Είμαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι σε υποψηφίους με ασφαλιστική εμπειρία και με ή χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα. Το πιο σημαντικό, ψάχνουμε ανθρώπους με ήθος, κριτική σκέψη, άριστες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς επίσης με φιλοδοξία για προσωπική ανέλιξη, επιχειρηματικό πνεύμα και ηγετικές ικανότητες.
 
Οι ρόλοι στη Prime Insurance
Στην Prime Insurance προσλαμβάνουμε σε όλα τα εργασιακά επίπεδα: Λειτουργούς Αποδοχής Κινδύνων, Χειριστές Αποζημιώσεων, Γραμματειακό προσωπικό και Διευθυντές.

 
Διαδικασία αίτησης
Στην Prime Insurance ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία προσλήψεων οι οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο γραπτές αξιολογήσεις όσο και προφορικές συνεντεύξεις. Ως πρώτο βήμα, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο human.resources@primeinsurance.eu ή μέσω φαξ. στο +357 22896121.