Πρωτιά διακρίσεων στην απόκτηση του Επαγγελματικού Τίτλου European Insurance Intermediary (Eficert) από την Prime Insurance

Η Prime Insurance ξεχώρισε για ακόμη μια φορά διαπρέποντας με δεκατέσσερις τιμητικές διακρίσεις συνεργατών της, στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Τίτλου European Insurance Intermediary Ε.Ι.Ι (Eficert) που σκοπό έχει την πιστοποίηση  της επαγγελματικής επάρκειας γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Οι τιμητικές βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν  την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στα πλαίσια του φετινού συνεδρίου του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου που είχε ως θέμα « Μπροστά στις προκλήσεις: Ανεβάζουμε Επίπεδο».

Την Πιστοποίηση του Επαγγελματικού Τίτλου  παρέλαβαν όσοι συνεργάτες πληρούσαν τον κανονισμό του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου, ο οποίος είχε ως βασική προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να είχαν αποκτήσει  συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή διπλώματα όπως αυτά είχαν προκαθοριστεί.

Μεγάλη τιμή  αποτελεί το γεγονός ότι, από τους τριάντα επιτυχόντες οι οποίοι παρέλαβαν την εν λόγω Πιστοποίηση , οι δεκατέσσερεις είναι συνεργάτες από το διοικητικό προσωπικό και το δίκτυο  Ασφαλιστικών Συμβούλων της  Prime Insurance. Τέτοιες διακρίσεις  αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η Prime Insurance συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται . Η συνεχής εκπαίδευση , η ανάπτυξη νέων ιδεών και δεξιοτήτων αλλά και η διεύρυνση γνώσεων των συνεργατών της Prime Insurance αποτελεί σημαντικό κομμάτι επένδυσης για την πορεία προς την επιτυχία. Η αγάπη του επαγγέλματος σε συνδυασμό με την  συνεχή και επίμονη δουλειά επιφέρουν αποτελέσματα σαν και αυτά.

Τις απονομές των Τιμητικών Διακρίσεων για την απόκτηση του Επαγγελματικού Τίτλου έκαναν ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου κ. Μανώλης Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ. Ανδρέας Στυλιανού ,η Έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eficert κ. Σώτος Κυριακίδης.