home-image

Κανονισμοί

Translations:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών και της διαδικασίας οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
  • Για να ασκηθούν οι πιο πάνω επιλογές, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί αίτηση μεταφοράς μονάδων ή αλλαγής Ταμείου κατανομής του επενδυόμενου ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων.
  • Ο μέγιστος αριθμός αλλαγών του Ταμείου κατανομής του επενδυόμενου ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων μέσα σε ένα ασφαλιστικό έτος είναι τέσσερις.
  • Ο μέγιστος αριθμός μεταφοράς μονάδων από ένα Ταμείο σε άλλο μέσα σε ένα ασφαλιστικό έτος είναι τέσσερις. Για την άσκηση της επιλογής αυτής θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον δύο μήνες από την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία άσκησης ή την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου.
  • Χρέωση μεταφοράς μονάδων σε άλλο ταμείο. Κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους η πρώτη μεταφορά είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επόμενη θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα ύψους €35.
  • Χρέωση αλλαγής Ταμείου κατανομής του επενδυόμενου ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων. Κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους η πρώτη μεταφορά είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επόμενη θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα ύψους €35.
  • Η αξία των μονάδων που μεταφέρονται σε κάθε ταμείο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το δέκα τοις εκατόν (10%) της συνολικής αξίας των μονάδων που είναι κατανεμημένες στο ασφαλιστήριο.
  • Μεταφορά μονάδων από οποιοδήποτε ταμείο στο PrimeSAFETY υπόκειται στους εκάστοτε κανονισμούς της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταφορά μονάδων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί αίτηση του συμβαλλόμενου για μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του αριθμού των μονάδων.