home-image

Αειφόρες επενδύσεις

Translations:

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 Περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Γενικά για τον Κανονισμό SFDR

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 που αφορά τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

O κανονισμός έχει σκοπό να θεσπιστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο διαφάνειας για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και να γνωστοποιεί την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας, στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Ο Κανονισμός στοχεύει στην παροχή διαφάνειας σχετικά με τη βιωσιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, προκειμένου να κατευθυνθούν κεφάλαια προς τις βιώσιμες επενδύσεις. Αναλόγως των χαρακτηριστικών αειφορίας το SFDR διαχωρίζει τα επενδυτικά προϊόντα στις εξής κατηγορίες:

Προϊόντα «Άρθρου 6» – Τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται, να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, αλλά δεν προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις.

Προϊόντα «Άρθρου 8» – Τα συγκεκριμένα προϊόντα ενέχουν μεταξύ άλλων προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες στις οποίες επιλέγουν να επενδύσουν ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Προϊόντα «Άρθρου 9» – Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις.

Τι είναι ο Κίνδυνος Βιωσιμότητας (ESG κίνδυνος)

Ο κίνδυνος βιωσιμότητας (ή ESG κίνδυνος) αποτελεί ένα γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.

Οι κίνδυνοι βιωσιμότητας μπορεί να είναι αυτούσιοι ή να έχουν επίπτωση σε λοιπούς κινδύνους των χαρτοφυλακίων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων είναι να εντοπίζονται έγκαιρα τα περιστατικά αυτών των κινδύνων και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μετριάζεται η επίπτωση στις επενδύσεις ή στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Prime Insurance Comp ltd και SFDR

Η Prime Insurance (η «Εταιρία») διατηρεί σήμερα πέντε(5) επενδυτικά ταμεία Unit Linked («Προϊόντα») – τέσσερα ανοικτά και ένα κλειστό για νέα παραγωγή- τα οποία προωθεί στους πελάτες της, απευθείας και μέσω του δικτύου διανομής της. Κατά συνέπεια υπόκειται στις πρόνοιες του SFDR τόσο για διαχειριστές κεφαλαίων όσο και για διανομείς τέτοιων προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρία εμπίπτουν αποκλειστικά στην κατηγορία του «Άρθρου 6» όπου, ενδέχεται, να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, αλλά δεν προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις.

Για το λόγο αυτό οι επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διαχείριση των προϊόντων αυτών δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. Επί του Παρόντος, η αξιολόγηση των κινδύνων αειφορίας είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία λήψης επενδυτικής απόφασης. Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται οι συνολικές βαθμολογίες κριτηρίων ESG που εκδίδονται από τους παρόχους, για την αξιολόγηση σε θέματα βιωσιμότητας. Η παρουσία όμως χαμηλής βαθμολογίας ESG δεν είναι αποτελεί λόγο αποκλεισμού μιας επένδυσης. Ο ESG κίνδυνος λαμβάνεται υπόψιν όπως και οι υπόλοιποι κίνδυνοι που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση του συνολικού προφίλ κινδύνου/Απόδοσης μιας επένδυσης.

Ο βαθμός συμπερίληψης παραγόντων αειφορίας στη λήψη επενδυτικής απόφασης εκ μέρους της Prime θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Θα εξαρτάτε κυρίως από τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς τους παράγοντες αειφορίας για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά Unit Linked χαρτοφυλάκια μας.

Δήλωση για δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

Η Prime Insurance Comp Ltd (η «Εταιρία») στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ως συμμετέχον στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 πρέπει να δημοσιεύσει αν λαμβάνει υπόψιν της ή όχι τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες αειφορίας.

Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία ως προς τους παράγοντες αειφορίας για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά Unit Linked χαρτοφυλάκια, η Εταιρία προς το παρόν ΔΕΝ λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. Όλα τα Χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διαθέτει ηPrime εμπίπτουν αποκλειστικά στην κατηγορία του «Άρθρου 6» όπου, ενδέχεται, να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, αλλά δεν προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχουν ως στόχο τους τις αειφόρες επενδύσεις. Δεν διαθέτουμε Χρηματοπιστωτικά προϊόντα αποκλειστικά «Άρθρου 8» και «Άρθρου 9» που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά προϊόντα ή αειφόρες επενδύσεις αντίστοιχα.

Κάθε ένα από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μας επενδύει, πρωτίστως, σε έναν μεγάλο αριθμό αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των έμμεσων επενδύσεων είναι αρκετά μεγάλος και η αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων καθιστάτε πολύ δύσκολη.

Ωστόσο, μόλις τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν πιο εύκολα διαθέσιμα, η Εταιρία δεσμεύεται να επανεξετάσει την πολιτική της, ως προς τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Πολιτική Αποδοχών – Άρθρο 5 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088

Η Πολιτική Αποδοχών για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων δεν συνδέεται με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα, ωστόσο η Εταιρία ενδέχεται μελλοντικά να εισαγάγει τέτοιους δείκτες.