Ένα νέο προϊόν από την Prime Insurance 10/2017

PRIME ADVANTAGE

Ένα νέο προϊόν από την Prime Insurance

Με επίκεντρο τις επενδυτικές επιδιώξεις του σύγχρονου καταναλωτή για ένα ασφαλιστικό σχέδιο που να συνδυάζει τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις και μέγιστη φοροαπαλλαγή, η Prime Insurance σχεδίασε και παρέχει στην αγορά το PRIME ADVANTAGE, ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης (Unit Linked).

Το PRIME ADVANTAGE, είναι σχεδιασμένο να προσφέρει κάλυψη για θάνατο αποκλειστικά λόγω ατυχήματος, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για μεγιστοποίηση του επενδυόμενου ποσού του ασφαλίστρου, αφού ελαχιστοποιούνται οι χρεώσεις που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη.

Το Σχέδιο προσφέρεται τόσο στους καθόλα υγιείς καταναλωτές, όσο και στους καταναλωτές που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγή.

Κύρια χαρακτηριστικά του PRIME ADVANTAGE:

  • Ασφαλιστική κάλυψη Θανάτου λόγω Ατυχήματος μέχρι €300.000, χωρίς απόδειξη ασφαλισιμότητας
  • Μέγιστη ηλικία στην έναρξη τα 70 και στη λήξη τα 80
  • Προσιτά ελάχιστα ασφάλιστρα
  • Υψηλά ποσοστά επένδυσης μέχρι και 102% του επενδυόμενου ασφαλίστρου
  • Εγγυημένες Χαριστικές Μονάδες
  • Δυνατότητα μέγιστης φοροαπαλλαγής σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή του κάθε ασφαλισμένου
  • Συμμετοχή των επενδυόμενων ασφαλίστρων σε οποιοδήποτε από τα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Prime Insurance
  • Δυνατότητα για αγορά επιπρόσθετων επενδυτικών μονάδων
  • Δυνατότητα πληθωριστικής αναπροσαρμογής
  • Δυνατότητα μηνιαίου, τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου και ετήσιου τρόπου πληρωμής.

Γιατί PRIME ADVANTAGE;

Προσφέρεται για την ικανοποίηση πολλαπλών μελλοντικών επενδυτικών επιδιώξεων, όπως π.χ. για συνταξιοδότηση, σπουδές παιδιών, συσσώρευση κεφαλαίου εκτάκτων αναγκών, ικανοποίηση μελλοντικών οικονομικών στόχων κ.α.

Έχοντας κερδίσει σταθερά την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πελατών της, η Prime Insurance διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα ασφαλιστικά δρώμενα του τόπου, ως μια από τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο, συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στον Γενικό Κλάδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.primeinsurance.eu

Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στο Facebook, Instagram και LinkedIn. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22896000.